کوچک بودن فک پایین

2021-08-26T12:41:14+04:30

چنانچه فک پایین ، کوچک تر از حد نرمال بوده یا کمتر از میزان طبیعی رشد یافته باشد ؛ اصطلاحا [...]