اپن بایت

2024-05-28T11:08:04+04:30

در حالت نرمال ، باید دندان ها به نحوی بر روی یکدیگر قرار گیرند که دندان های جلویی فک بالا [...]