لبخند لثه ای

2024-05-29T17:09:01+04:30

لبخند لثه ای ( Gummy smile ) به حالتی گفته می شود که دندان ها موقع لبخند زدن کاملا مشهود [...]