ارتودنسی ثابت + دکتر ثریا یوسف نژاد

2024-02-05T09:39:00+03:30

منظور از ارتودنسی ثابت ، روشی از ارتودنسی می باشد که در آن ، امکان خارج ساختن دستگاه ارتودنسی [...]