ارتودنسی ثابت + دکتر ثریا یوسف نژاد

2024-07-09T10:14:01+04:30

منظور از ارتودنسی ثابت ، روشی از ارتودنسی می باشد که در آن ، امکان خارج ساختن دستگاه ارتودنسی از [...]

ارتودنسی ثابت + دکتر ثریا یوسف نژاد2024-07-09T10:14:01+04:30

ارتودنسی با پلاک متحرک در بابل

2023-09-05T11:38:24+04:30

ارتودنسی ، یکی از گرایش های تخصصی در رشته دندانپزشکی محسوب می شود که بر ارزیابی و تشخیص ناهنجاری های [...]

ارتودنسی با پلاک متحرک در بابل2023-09-05T11:38:24+04:30

مرتب کردن دندان + دکتر یوسف نژاد

2024-01-23T14:20:35+03:30

بی نظمی انسزیورها یکی از بیشترین پدیده های دندانی است که در کودکان در اوایل و اواسط دندان های مختلط [...]

مرتب کردن دندان + دکتر یوسف نژاد2024-01-23T14:20:35+03:30
رفتن به بالا