ارتودنسی ثابت + دکتر ثریا یوسف نژاد

2023-10-18T16:22:39+03:30

منظور از ارتودنسی ثابت ، روشی از ارتودنسی می باشد که در آن ، امکان خارج ساختن دستگاه ارتودنسی [...]