لبخند لثه ای

2022-01-02T14:23:58+03:30

لبخند لثه ای ( Gummy smile ) به حالتی گفته می شود که دندان ها موقع لبخند زدن کاملا مشهود [...]