لبخند لثه ای

2022-09-08T13:49:42+04:30

لبخند لثه ای ( Gummy smile ) به حالتی گفته می شود که دندان ها موقع لبخند زدن کاملا مشهود [...]