ارتودنسی ثابت + دکتر ثریا یوسف نژاد

2022-11-03T11:24:42+03:30

منظور از ارتودنسی ثابت ، روشی از ارتودنسی می باشد که در آن ، امکان خارج ساختن دستگاه ارتودنسی [...]