اپن بایت

2022-03-30T14:24:06+04:30

در حالت نرمال ، باید دندان ها به نحوی بر روی یکدیگر قرار گیرند که دندان های جلویی فک بالا [...]